Δημιουργικό λογισμικό

Κατασκευάζουμε λογισμικό διαδικτύου

Τεχνολογίες

PHP is a popular general-purpose scripting language that is especially suited to web development. Fast, flexible and pragmatic, PHP powers everything from your blog to the most popular websites in the world.

JavaScript is the world's most popular programming language.

MySQL Database Service is a fully managed database service to deploy cloud-native applications. PostgreSQL is a powerful, open source object-relational database system with over 30 years of active development that has earned it a strong reputation for reliability, feature robustness, and performance.

The most popular HTML, CSS, and JS library in the world.

Cloud computing is the on-demand availability of computer system resources, especially data storage (cloud storage) and computing power, without direct active management by the user.

WordPress (WP, WordPress.org) is a free and open-source content management system (CMS) written in PHP and paired with a MySQL or MariaDB database.

Orario - Time Attendance Software

orario ανάπτυξη λογισμικού
orario ανάπτυξη λογισμικού
orario ανάπτυξη λογισμικού
orario ανάπτυξη λογισμικού
orario ανάπτυξη λογισμικού
orario ανάπτυξη λογισμικού
orario ανάπτυξη λογισμικού

Επικοινωνήστε μαζί μας:

+30 2521 20989

Κρατήσετε επικοινωνία